města Benátky nad Jizerou

MŠ města Benátky nad Jizerou

REGISTRACE K ZÁPISU DO MŠ na škol. rok 2021/22 – UKONČENA

Vážení rodiče,

Kdo má zájem o zápis do MŠ a nestihl se registrovat, je možné mě ještě kontaktovat na tel. čísle: 603 873 547 – pouze 1.5 2021 do 18.00 hod. a 2.5. 2021 do 15.00 hod., tak aby mohl být zařazen do správního řízení.

Prosím, k zápisu se dostavte, pokud je to jen málo možné bez dětí a jednotlivě.

V případě, že o nástupu do MŠ ještě přemýšlíte…..domluvte si telefonicky schůzku v následujícím období.

 

Děkuji za pochopení

S pozdravem

Pucandlová Jana

Ředitelka MŠ

3.5.2021 NÁVRAT DĚTÍ DO MŠ

Moc  Vás všechny  zdravíme 👋,

KONEČNĚ jsme se dočkali 👏👏👏…. V pondělí se můžeme vrátit na svá pracoviště👍 !!!

Za jakých podmínek ?

 • Rodiče v prostorách MŠ mají roušky
 • Děti jsou bez roušek
 • Děti jsou bez testování
 • Učitelky se testují 1x týdně
 • Vrací se oznamovací povinnost -pokud jeden den nepřijdete, jste povinni telefonicky děťátko odhlásit, a to den předem nebo v ten den do 7.45 hod.
 • Příchod všech dětí do 7.45 hod. –  pozdní příchod……řeší se telefonicky přes p. ředitelku

V případě dotazů volejte na tel. číslo: 603 873 547

 

Moc se na vás těšíme 😍😍😍😍!!!

 

Za kolektiv Pucandlová Jana

TESTOVÁNÍ DĚTÍ v MŠ

Vážení rodiče,

prosím, je nezbytně NUTNÉ, abyste v testovací dny přišli do školky NEJPOZDĚJI do 7.30 Hod. Obdrželi jsme nové testy, které jsou časově  náročnější na zpracování.

 

Děkuji za pochopení a respektování dané situace.

S pozdravem

Pucandlová Jana

POZOR-VÝZVA PRO RODIČE

Vážení rodiče,

Velmi důrazně upozorňuji, že úleva 450,-Kč Vám byla prominuta pouze z mého rozhodnutí a z důvodu nařízení vlády o uzavření MŠ, a to pouze těm, kteří o ní v termínu požádali ( v loňském roce 2020 – Listopad a v letošním roce 2021- Březen).

Tím Vás vyzývám o kontrolu plateb za všechny zbylé měsíce, které končí červnem 2021. Pokud zjistíte, že platby neproběhly, prosím o okamžitou jednorázovou platbu.  Úplata 450,-Kč jsou neinvestiční náklady dané legislativou.

Pokud při kontrole účetnictví budou zjištěny nedoplatky, budete telefonicky vyzváni k okamžité nápravě.

Rodičů co nepozastavili trvalé příkazy, se tato výzva netýká.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Pucandlová Jana

PLATBA NA LETNÍ PRÁZDNINY

Vážení rodiče,

prosím 🙏🙏🙏🙏, v případě platby na letní prázdniny 450,- Kč / měsíc napište do zprávy pro příjemce jednu z variant:

 1. prázdniny-červenec
 2. prázdniny-srpen
 3. prázdniny-červenec, srpen

pro přehlednou kontrolu.

Moc Vám děkuji😊.

S pozdravem, Pucandlová.

formulář LETNÍ PRÁZDNINY

Vážení rodiče,

prázdniny se blíží a situace je taková jaká je, a proto Vás  žádám o vyplnění formuláře na letní prázdniny. A to:

 1. Můžete si formulář vyzvednout na pracovištích a po vyplnění ho vrátit
 2. Můžete si formulář vytisknout, vyplnit a donést na pracoviště
 3. Můžete si formulář vytisknout, vyplnit a naskenovat na e-mail : nutnevedet@seznam.cz

Uzávěrka pro odevzdání formulářů je do 14.5.2021.

Uzávěrka pro  předložení dokladu (učitelkám, na ředitelství, e-mailem)) o uhrazení úplaty 450,- Kč/měsíc je do 14.6.2021. 

Pracoviště na kterém bude provoz zahájen, upřesním a zveřejním podle počtu přihlášených dětí.

,formulář pro rodiče- letní prázdniny

Tímto Vás ŽÁDÁM o dodržení ZÁVAZNÝCH TERMÍNŮ !!!

Moc děkuji.

Jsem s pozdravem

Pucandlová Jana

NÁVRAT DĚTÍ RODIČŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY ČR

Vážení rodiče,

Naše MŠ se otevírá i pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Pokud splňujete tuto podmínku a nastoupíte do MŠ, jste povinni dodržovat stejná opatření jako předškolní děti.

V první nástupní den do MŠ odevzdáte potvrzení o výkonu jedné z výše uvedených profesí a dítě absolvuje první testování v případě nástupu v jiný den než pondělí nebo čtvrtek.

 

Pro tyto děti je vzdělávání organizováno v samostatné skupině nejvýše 15 dětí a to na MŠ Jizerka.

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na telefonním čísle: 603 873 547

 

Moc se na vás těšíme 🤗😍😉 !!!!!

Za kolektiv MŠ Pucandlová Jana

NÁVRAT PŘEDŠKOLÁKŮ DO MŠ

Vážení rodiče,

 1. 4. 2021 nastoupí do MŠ k předškolnímu vzdělávání naši předškoláčci. A to za dodržení následujících opaření:
 • Dezinfekce rukou při vstupu na pracoviště
 • Zákonní zástupci mají respirátory v prostorách MŠ (děti roušky ani respirátory mít nemusí)
 • Testování dětí 2x týdně antigenními testy (pondělí a čtvrtek) za asistence zákonných zástupců (doprovázející osoba) a p. učitelky
 • Testování bude trvat cca 15 – 20 minut – ohlídat včasný příchod, nejpozději do 7:40 hod. (povinná předškolní docházka trvá od 8:00 – 12:00 hod.)
 • Odběrová místa budou připravena v prostorách každého pracoviště dle jeho možností
 • Předávání dítěte p. učitelce do třídy s negativním výsledkem testu
 • V případě pozitivního výsledku testu je povinnost okamžitě opustit prostory MŠ, nahlásit výsledek dětskému lékaři a podstoupit PCR test
 • V případě odmítnutí testování nebude dítěti umožněno zahájit předškolní vzdělávání
 • V případě prodělání COVID-19 v rozmezí 90 dnů, nutné předložit SMS s datem pozitivního testu a dítě nemusí být testováno do uplynutí 90-denní lhůty
 • Zahájení oznamovací povinnosti o nepřítomnosti dítěte v MŠ – telefonicky do 7:30 po dobu 3 dnů nebo vyplnit omluvný list od – do + důvod nepřítomnosti (omluvný list k vytištění níže)

omluvný list

Provoz je zajištěn od 6:15 – 16:30 hod.

 

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na telefonním čísle: 603 873 547

 

Moc se na vás těšíme 🤗😊😍!!!!!

Za kolektiv MŠ Pucandlová Jana

OTEVŘENÍ MŠ pro děti PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Vážení rodiče,

do soboty Vám zveřejním pravidla za kterých bude otevřená mateřská škola pro naše budoucí školáčky👍👍👍 !!! Prosím o trpělivost 🙏 !!!

Ostatní dětičky, netruchlete 😢……budeme si držet palečky, aby jsme už brzo byli všichni pohromadě 🤗 !!!!

Mooooc se na vás všechny těšíme 😍😍😍😍 !!!

Za kolektiv Pucandlová Jana

PERNÍČKY

Ahoj zlatíčka,

myslím, že když se do perníčků pustíte hned, jak budete mít čas a chuť👍👍👍, tak vám krásně vydrží až na velikonoční pondělí👏……. Nezapomeňte využít velikonočních vykrajovátek😉 … pak si s perníčky můžete vyzdobit i provonět  váš byteček 😊😀…..tak šup, šup 😂

Okamžitě měkké perníčky

Ať se vám daří, šikulky 🤗😍 !!!!