města Benátky nad Jizerou

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2023/24

  1. Děti s odkladem a povinnou předškolní docházkou ve spádové oblasti
  2. Děti podle věku s trvalým pobytem v Benátkách nad Jizerou
  3. Děti z jiných obcí

Ředitelce Mateřské školy města Benátky nad Jizerou se vyhrazuje právo rozhodovat o přijetí dětí do MŠ a během roku přemísťovat děti v sídle MŠ nebo na adresu odloučených pracovišť.