města Benátky nad Jizerou

Místo a způsob podání žádosti či stížnosti

Kontaktní informace:
adresa:
MŠ Jizerka Benátky nad Jizerou
Třída osvobozených politických věžňů 241
Benátky nad Jizerou 294 71
telefon:
+420 326 363 737
+420 603 873 547
e-mail:
skolky.bnj@seznam.cz

Způsob podání:

1. ústní
při jednání bude provedený písemný zápis, který bude obsahovat:

  • důvod žádosti, stížnosti 
  • další postup, který bude následovat k řešení či nápravě
  • datum, místo sepsání, podpis ředitelky (zástupce ředitele) a žadatele

2. písemný 

3. telekomunikačním zařízením

po tomto sdělení žádosti či stížnosti, je žadatel povinen v co nejkratší době navštívit dané zařízení a přejít na způsob podání ústní či písemné