Mateřská škola města Benátky nad Jizerou

Informace pro rodiče

1.Přihláška ke stravování

Nárok na stravování vzniká na základě vyplnění přihlášky ke stravování, která je k dispozici na www.msbenatky.cz  nebo si ji můžete vyzvednout u vedoucí školní jídelny nebo ve třídě u paní učitelky. Řádně vyplněnou i se souhlasem k inkasu a podepsanou vrátíte nejpozději do konce 1. týdne v září nebo ihned při nástupu do MŠ během roku. Pokud má vaše dítě prokázanou alergii na nějakou potravinu, je třeba to vyplnit v přihlášce.

Prosím, nedávejte dětem sebou žádné jídlo ani pití. Strava je poskytována 3x denně – ranní svačina, oběd, odpolední svačina, včetně pitného režimu po celý den. Jídelní lístek je sestavován dle nutričních doporučení pro danou věkovou skupinu a dle plnění Spotřebního koše.

2.Způsob platby – inkaso

Stravné se platí inkasem zálohově = dopředu, vždy okolo 15. dne v měsíci s odpočtem přeplatků za dané období. V měsíci září bude inkasováno první stravné ve dvojnásobné výši (záloha na září a říjen).

Nutný limit je 2500,- Kč. Pro další měsíce stačí 1500,- Kč.

Je třeba zřídit u vaší banky povolení k inkasu na níže uvedené číslo účtu. Inkaso lze zřídit i přes internetové bankovnictví, souhlas stačí vytisknout a přiložit k přihlášce ke stravování. 

        51- 6902430277/0100  

Neuvádějte prosím žádný variabilní symbol a platnost inkasa nepřerušujte na prázdniny, ale zadejte ho prosím po celou dobu, kdy bude vaše dítě navštěvovat naši MŠ. Platba složenkou není možná a platba v hotovosti je možná pouze po písemném odsouhlasení paní ředitelkou MŠ.

 3.Odhlašování obědů :

Odhlášení musí být nejpozději do 7.45 hodin ráno, odhlašujete ve třídě u paní učitelky nebo telefonicky, ale vždy ve vaší školce, do jídelny prosím nevolejte. V případě včasného neodhlášení, bude pro vaše dítě připraveno jídlo a vám účtováno stravné. V první den nemoci si pro jídlo můžete přijít v době výdeje oběda od 11,30 – 11,45 h. a do vlastních nádob. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě a po opuštění MŠ již nenese jídelna žádnou odpovědnost.

4.Ceny stravného

Děti3-6 letnad 6 let
Celkem47,-- Kč50,-- Kč
Přesnídávka10,0011,00
Oběd22,0024,00
Svačina10,0010,00
Pitný režim5,005,00
 

Do skupiny nad 6 let se řadí děti, kterým bylo 6 let do 31.8.

Děti, které se adaptují dostávají ranní svačinu a za 5 adaptací je účtováno stravné jednoho dne.

Povinností rodičů je nahlásit změnu peněžního ústavu, čísla účtu i osobních údajů a telefonního čísla.

Další informace jsou k dispozici na nástěnce v šatně, na www.msbenatky.cz nebo u vedoucí ŠJ.

 

Kontakt na jídelnu:

Soňa Svítilová – vedoucí školní jídelny

ŠJ Tř.O.P.V. – tel.č.: 602504952 dopoledne

ŠJ Platanová – tel.č.: 602504941 po obědě

Email pro obě ŠJjidelna.poupatko@seznam.cz

 


Jídelny

Jídelna JIZERKA připravuje stravu pro:

  • MŠ Jizerka – Tř. Osvo. politických vězňů 241, Benátky n/J
  • OP Růženka – Dražická 43, Benátky n/J
  • OP Pampeliška – Žižkova 432, Benátky n/J
  • OP Hastrmánek – U Cukrovaru 655, Benátky n/J

Jídelna POUPÁTKO připravuje stravu pro:

  • OP Poupátko – Platanová 653, Benátky n/J
  • OP Mateřídouška – 17.listopadu, Benátky n/J