města Benátky nad Jizerou

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2018/19

  1. Děti s povinnou předškolní docházkou a trvalým pobytem v Benátkách nad Jizerou
  2. Děti s povinnou předškolní docházkou z jiných obcí
  3. Děti podle věku s trvalým pobytem v Benátkách nad Jizerou
  4. Děti z jiných obcí

Ředitelce Mateřské školy města Benátky nad Jizerou se vyhrazuje právo rozhodovat o přijetí dětí do MŠ a během roku přemísťovat děti v sídle MŠ nebo na adresu odloučených pracovišť.