města Benátky nad Jizerou

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2019/20

  1. Děti s odkladem a povinnou předškolní docházkou 
  1. Děti podle věku s trvalým pobytem v Benátkách nad Jizerou 
  1. Děti z jiných obcí

Ředitelce Mateřské školy města Benátky nad Jizerou se vyhrazuje právo rozhodovat o přijetí dětí do MŠ a během  roku  přemísťovat  děti v sídle MŠ nebo na adresu odloučených  pracovišť.