města Benátky nad Jizerou

PRODLOUŽENÍ KARANTÉNY na odlouč. pracovišti RŮŽENKA

Pozor rodiče

 V případě dětí, které nastoupily do karantény již dříve ( od 15.1.2021) a karanténa je jim v tuto chvíli prodloužena, je nezbytné, aby postoupily RT-PCR test za předpokladu, že předchozí test byl proveden dříve než 23.1.

Dobrý den,
v souvislosti s výskytem další pozitivní osoby na onemocnění COVID-19, v mateřské školena adrese: Dražická 43, 294 71 Benátky nad Jizerou při Mateřské škole města Benátky nad
Jizerou, okres Mladá Boleslav, se sídlem: tř. Osvobozených polit. vězňů 241/18, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 70997527, se vašemu dítěti prodlužuje karanténa do 28.01.2021.
Do Výše uvedeného data je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoliv kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské ani jiné zařízení!!! Karanténní opatření se vztahují pouze
na dítě. Rodina by měla dle vlastního uvážení zavést opatření.

Dle pravidel (platných od 25.09.2020) je nezbytné, aby se v průběhu trvající karantény všechny děti podrobily kontrolnímu RT – PCR testu, a to v termínu od 23.01.2021 do 28.01.2021. V případě negativního výsledku se může dítě (po ukončení karantény) vrátit do školského zařízení.

 

 

Vážení rodiče,

tímto si Vás dovolujeme informovat, že Vaše dítě bylo přítomno dne 18.01.2021 v mateřské školena adrese: Dražická 43, 294 71 Benátky nad Jizerou při Mateřské škole města Benátky nad
Jizerou, okres Mladá Boleslav, se sídlem: tř. Osvobozených polit. vězňů 241/18, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 70997527, kde přišlo do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění
COVID-19.

Na Vaše dítě se vztahuje karanténa, která bude trvat 10 dní od doby posledního kontaktu s nemocnou osobou, tj. do 28.01.2021.

Do Výše uvedeného data je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoliv kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské ani jiné zařízení!!! Karanténní opatření se vztahují pouze
na dítě. Rodina by měla dle vlastního uvážení zavést opatření. Dle pravidel (platných od 25.09.2020) je nezbytné v průběhu karantény podstoupit RT-PCR
test v termínu od 5. do 10. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou tj. nejpozději do 28.01.2021. Vyberte si jakékoli odběrové místo, seznam odběrových míst je na stránkách www.mzcr.cz.

Zkontaktujte, prosím ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který Vám vystaví žádanku na test a také doklad o ošetřování člena rodiny. Jako podklad k vydání příslušných dokumentů můžete
použít i tento e-mail.

 

Děkuji za pochopení

Pucandlová Jana