města Benátky nad Jizerou

INFORMACE pro odlouč. pracoviště RŮŽENKA

Dobrý den,

tímto si Vás dovolujeme informovat, že Vaše dítě bylo přítomno dne 15.01.2021 v mateřské škole na adrese: Dražická 43, 294 71 Benátky nad Jizerou při Mateřské škole města Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav, se sídlem: tř. Osvobozených polit. vězňů 241/18, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 70997527, kde přišlo do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocněníCOVID-19.

Na Vaše dítě se vztahuje karanténa, která bude trvat 10 dní od doby posledního kontaktu s nemocnou osobou, tj. do 25.01.2021.

Do Výše uvedeného data je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoliv kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské ani jiné zařízení!!! Karanténní opatření se vztahují pouze na dítě. Rodina by měla dle vlastního uvážení zavést opatření.

Dle pravidel (platných od 25.09.2020) je nezbytné v průběhu karantény podstoupit RT-PCR test v termínu od 5. do 10. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou tj. nejpozději do 25.01.2021.

Vyberte si jakékoli odběrové místo, seznam odběrových míst je na stránkách www.mzcr.cz. Zkontaktujte, prosím ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který Vám vystaví žádanku na test a také doklad o ošetřování člena rodiny. Jako podklad k vydání příslušných dokumentů můžete použít i tento e-mail.

 

V případě negativního výsledku a po ukončení karantény se může dítě vrátit do školského zařízení. Při předání dítěte na pracovišti, zákonný zástupce předloží učitelkám smsku s výsledkem NEGATIVNÍ.

 

S pozdravem

Pucandlová Jana