města Benátky nad Jizerou

DOTAZNÍK PRO RODIČE

Vážení rodiče,

Prosím o vyplnění dotazníku ohledně docházky do mateřské školy od 25.5.2020.

Touto cestou se snažíme zjistit, jak velký bude zájem o docházku do naší Mateřské školy.


Dotazník:

mám zájem o docházku nemám zájem o docházku

Dotazník prosíme nejpozději odeslat do 13.5.2020 do 10:00 hod.

Možnost vyplnění dotazníku i telefonickou cestou na tel. čísle: +420 603 873 547


Základní provozní podmínky mateřské školy z metodiky MŠMT po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření

Cesta do MŠ a z MŠ:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • Dodržování odstupů 2 metry

Příchod k MŠ a pohyb před MŠ:

 • Minimalizovat velké shromažďování
 • Dodržování odstupů 2 metry
 • Zakrytí úst a nosu
 • Přebírání a předávání dětí u vchodových dveří

V prostorách MŠ:

 • Doprovázející osoba se v prostorách pohybuje v roušce
 • Děti a pedagogičtí pracovníci v prostorách nosit roušky nemusí
 • Pobyt venku pouze v areálu MŠ

Ve třídách:

 • Po přezutí a převlečení neprodleně důkladné mytí rukou
 • Časté větrání

Stravování:

 • V běžné podobě

Při prvním vstupu do mateřské školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do MŠ:

 • Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Ke stažení:

Celé znění důležitých informací z metodiky MŠMT zde

Čestné prohlášení zde